وبلاگ گروهی دانشجویان روابط عمومی و روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی ورودى 88

 

کتابخانه های مدارسی  در جهان

پیشینه کتابخانه های آموزشگاهی در غرب به اواسط قرن 19 یا اوایل قرن 20 در کشور هایی چون کانادا،ژاپن،انگلستان و ایالت متحده و کشورهای شمال اروپا باز می گردد. اهداف اولیه کتابخانه های آموزشگاهی فراهم آوردن مواد کمک آموزشی و ترغیب کتابخوانی بود.

گسترش همه جانبه کتابخانه های آموزشگاهی در بسیاری از کشورها پس از جنگ جهانی دوم رخ داد.

تقریبا در همه کشورها،کتابخانه های آموزشگاهی نخست در دوره های متوسطه شکل گرفت و سپس به تدریج به مقاطع پایین تر تحصیلی راه یافت.

در پی تحولات بنیانی در اهداف آموزشی،کانون توجه نظام نوین آموزشی را دانش آموز،به عنوان عامل یاد گیرنده و فرایند یادگیری تشکیل می داد که در آن بر یادگیری خود مدار و و آموزش فردی تاکید می شد.

این تحولات سبب نگرش جدید به کتابخانه های آموزشگاهی گردید. در این نوع کتابخانه ها انتظار می رفت که منابع متنوعی متناسب با نیازهای متفاوت دانش آموزان وجود داشته باشد و می بایست فرصت های یادگیری و پژوهشی و تفکر خلاق را پدید آورد،این امر سبب گردید که کتابخانه آموزشگاهی به مرکز فرآیند آموزشی تبدیل گردد.

وضع موجود کتابخانه های آموزشگاهی

کتابخانه های مدارس در ایران

پشینه درخشان کتابخانه های مدرسه ای و آموزشی در ایران هرگز در دوره های بعد تکرار نشد. در دوره پهلوی دوم پست سازمانی کتابدار در مسئولیت های مدارس بارها دستخوش تحول گردید و گاه لغو می شد.

پس از انقلاب اسلامی در ایران و در دوره جمهوری اسلامی ایران نیز وضع کتابخانه های مدارس تغییر چندانی نیافت.

گرایش معلمان و مدیریت مدارس به اتمام سر فصل های درسی مندرج در درسنامه ها به عنوان توفیق در عملکرد آموزشی و دلایل متعدد دیگر سبب شد که کتابخانه آموزشگاهی هنوز هم نتواند جایی را در نظام آموزشی به خود اختصاص دهد.

طبق آخرین اطلاعات دفتر طرح و برنامه وزارت آموزش و پرورش برای 539و138 باب مدرسه در همه مقاطع با 809و134و17دانش آموز کلا 582و38 کتابخانه با 360و479و44 جلد کتاب وجود دارد.

البته توزیع کتابخانه ها و موجودی آنها در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت است هرچه از مقاطع بالا به مقاطع پایین تر تحصیلی حرکت کنیم وضع کتابخانه ها ناخوشایندتر است و همچنین کتابخانه های آموزشگاهی در استان های مختلف کشور یکسان نیست.

هدف وظایف کتابخانه آموزشگاهی

هدف کتابخانه آموزشگاهی پشتیبانی فعالیت های آموزشی مدرسه است.

هرگاه کتابخانه آموزشگاهی بر آن باشد که در خدمت اهداف آموزشی قرار گیرد باید به عنوان بخش اساسی در فعالیت های مدرسه شناخته شود و برنامه های درسی نیز باید به گونه ای طراحی گردد که کتابخانه نقش مرکزی ایفا کند. کتابخانه نیز به نوبه خود به گونه ای سازمان می یابد که معلمان بتوانند بر پشتیبانی کتابخانه در یادگیری فراگیران تکیه کنند.

وظایف کتابخانه آموزشگاهی

●شرکت در برنامه های آموزشی و تهیه منابعی که مواد درسی را تکمیل کند

●تهیه مجموعه ای از کتاب ها در زمینه های علوم و فنون مختلف

●همکاری با معلمان در ترغیب دانش آموزان به خواندن

●آشنا کردن دانش آموزان به کار کتابخانه و راهنمایی آنها در انتخاب کتاب

●همکاری نزدیک با کتابخانه های عمومی و آشنا کردن دانش آموزان با مجموعه و فعالیت آنها

●اجرای فعالیت های جنبی نظیر تشکیل جلسات قصه گویی،شعر خوانی و...

●ترغیب دانش آموزان به پژوهش

●ایجاد تجربه در دانش آموزان به منظور عادت به زندگی اجتماعی

اهمیت کتابخانه آموزشی

نقش کتابخانه های مدارسی نه به عنوان مکمل برنامه های آموزشی بلکه به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. دانش آموز در مدرسه می آموزد که بخواند ولی کتابخانه به او یاد
می دهد که چگونه بخواند و چگونه به نیازهای آموزشی،تربیتی و شخصی خود با استفاده از کتابخانه پاسخ گوید. در واقع با کمک کتابخانه مدرسه توان بهتر خواندن،بیشتر خواندن و برانگیختن ذوق مطالعه در کودکان و نوجوانان پایه گذاری می شود. بدین ترتیب کتابخانه مدرسه یکی از مهمترین ابزارهای پایه برای ایجاد عادت به مطالعه در کودکی و نوجوانی به شمار می رود و از ویژگی های آن در نظام پیشرفته آموزشی،پیوند دادن کلاس درسی و برنامه آموزشی با کتابخانه است.

اهمیت کتابخانه آموزشگاهی جدا از اهمیت آموزش و پرورش یک جامعه که نقش ساختاری در تمامی کشورها دارد نیست.

اهمیت کتابخانه های مدارس را می توان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد:

1)از لحاظ ضرورت های جامعه اطلاعاتی

2)از لحاظ الگوهای سواد اطلاعاتی

 

ضرورت های جامعه اطلاعاتی:

جهان در حال گذار از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی است و در این گذار قطعا نظام های آموزشی نیز ملزم به تغییر و تحول اند. برای آن که بتوان نیازهای آموزشی را متناسب با نیازهای جامعه اطلاعاتی همسو ساخت دو حرکت لازم است: یکی در سطح کلان با بازاندیشی و تجدید نظر در سیاست ها و هدف آموزشی و دیگری در سطح خرد با بازاندیشی و بازآفرینی فرایند یاددهی- یادگیری

محور اصلی در این گذار تاکید بر یادگیری ژرف و اثربخشی است.

در نظام آموزش سنتی معمولا دانش اصول و قواعد در کتاب نهفته است و معلم اشاعه دهنده آن از طریق تشکیل کلاس درس است به همین خاطر دانش آموز فردی فاقد خلاقیت و توان مدیریت اطلاعات و تولید دانش می شود اما در نظام آموزش جدید به دلیل دانش آموز محوری، کتابخانه آموزشگاهی نه مکمل برنامه آموزشی بلکه جزو برنامه آموزشی لحاظ می گردد.

الگوهای سواد اطلاعاتی

امروزه ارتقای سطح سواد ملی جزو یکی از مهمترین اهداف فرهنگی همه کشورهای دنیاست و همه کشورها درصدد افزایش تعداد باسوادان خود هستند.

اصطلاح سواد اشاره به مفهومی چند وجهی دارد و همچنین باید همه درجات توسعه را مد نظر قرار داد. طیف معنایی مفهوم سواد از بی سوادی مطلق یعنی وضعیتی که فرد نمی تواند بخواند و بنویسد این طیف ادامه می یابد تا مرحله ای که فرد بتواند توانایی ارتباط با منابع اطلاعاتی و جست و جو جمع آوری اطلاعات را بیاموزد.

از نظر کولتو ادامه طیف معنایی مفهوم سواد تا این مرحله الزامی است که جامعه اطلاعاتی بر ما تحمیل کرده است و از نظر این جامعه فردی باسواد تلقی می شود که بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را مکان یابی و تحلیل کند و از آنها جهت حل مشکلات روزمره خود استفاده کند.

در مجموع افراد با سواد اطلاعاتی آموزش دیده اند که چگونه بیاموزند و نیاز اطلاعاتی خود را بشناسند.

کتابخانه های آموزشگاهی وظیفه دارند به دانش آموزان بیاموزند که چگونه بیاموزند.

ارتقای سواد اطلاعاتی در نوجوانان حائز اهمیت است به همین خاطر تمام عناصر آموزش در این راستا باید تلاش کنند. یکی از این عناصر کتابخانه است. منابع کتابخانه ای و استفاده از آنها برای پاسخ گویی به پرسش های دانش آموزان فرصت ارتقا سواد اطلاعاتی را فراهم
می آوردند. جست و جو در منابع کتابخانه ای به تقویت قدرت بازیابی اطلاعات مرتبط کمک می کند. برای تسهیل کار کتابدار در قادر ساختن دانش آموزان به دستیابی به اهداف خود سه مقوله وجود دارد: 1-ابزارهای کاوشی که دو بخش است. منابع اطلاعاتی و منابع اطلاع یابی که مورد اول شامل دایرة المعارف ها و اطلس ها و... می شود و مورد دوم شامل فهرست های کتابخانه ای و نشریات ادواری. 2-مسیرکاوش: این بخش نقطه آغاز را برای یافتن انواع خاص اطلاعات پیشنهاد می کند. 3-موضوع های نمونه: می تواند کاربرد نمایه ها یا هر یک از منابع دیگر را به طور مشخص برای دانش آموز مشخص کند.

 

کتابخانه مدرسه:آزمایشگاه/کارگاه

کتابخانه مدرسه در مسئولیت آموزش چگونگی تفکر موثر،روشن و خلاق به دانش آموز با مدرسه شریک است.

کتابخانه مدرسه آزمایشگاه دانش سازی و شکل گیری معرفت دانش آموز را ترغیب می کند تا در چارچوب نیازها،اهداف و سودمندی کارکردهای آن،اندیشیدن را تجربه کند.

در نظام های جدید آموزشی،آموزش فرد-محور،نگرش های یادگیری و روش های تدریس را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این نوع آموزش سبب می شود دانش آموز معارت های اجتماعی و فرهنگی را طبق ویژگی های فردی خود کسب کند.

از آنجایی که کتابخانه مدرسه به نوعی آزمایشگاه فراگیری تعبیر شده دو رویکرد متفاوت
وجود دارد:

1-در رویکرد اول کتابخانه را آزمایشگاه می دانند و گاهی کلمه Laboratory را به جای Library استفاده می کنند و مواد این آزمایشگاه را شبکه های اینترنتی و نمایه نامه ها و... تشکیل می دهد. در این رویکرد کتابخانه جایگاهی برای یافتن پاسخ برای پرسش های ذهنی می باشد.

2-در رویکرد دوم،برخی از انواع کتابخانه را،به تناسب موضوع مورد جست و جو،مواد آزمایشگاهی می دانند که از قبیل نوارهای صوتی،کره جغرافیا،ماکت،اسلایدو...می باشد. در این نوع آزمایشگاه دانش آموز به تناسب علاقه خود پرسش هایی که در ذهن خود دارد به سراغ یکی از مواد رفته و از نزدیک مشاهده کرده و پاسخ خود را دریافت می کند.

مشاهده نزدیک سبب تقویت یادگیری می شود ومعلمان و کتابداران باید موقعیتی را در کلاس و مدرسه ایجاد کنند تا دانش آموزان به این نوع یادگیری علاقه مند شوند و این امر سبب می شود که دانش آموزان افرادی خلاق و مبتکر بار آیند و برای تعمیق مشاهدات خود به سراغ کتب مختلف برون و کتاب های زیادی را مطالعه کنند.

 

رابطه کتابخانه مدرسه با عناصر آموزشی:

کتابخانه آزمایشگاهی عضوی جدا از سایر عناصر آموزشی مدرسه نیست بلکه با هر یک عناصیر ارتباطی تنگاتنگ دارد. از آنها تأثیر می پذیرد و بر آنها اثر می گذارد. برخی از این عناصر جز دادکان آموزشی مدرسه هستند و کتابخانه باید رابطه خود را با یکایک آ«ها بشناسد و به عنوان عنصری از عناصر یک سیتم با آنها در تعامل قرار گیرد.

رابطه کتابخانه با دانش آموزان:

در جامعه امروز ما سه نسل در کنار یکدیگر زندگی می کنند. نسل نسبتاً کهنسال، نسلی است که در میانه دو فضای پیشین و امروزی حیاتی دوگانه دارد. نسل سونم نسلی است در فضایی متفاوت با رسانه های ارتباطی با ارزش ها و آرمان هایی از نوعی دیگر انتظاراتی که درک آنها برای دو نسل قبل متفاوت است. کهربران نهایی نظام آموزشی همین نسل سوم هستند اما بسیار سیاستگذاران و مدیران و معلمان متعلق به دو نسل قبل می باشد به همین دلیل نسل اول و دوم باید در برنامه ریزی هائ آموزشی خود فضایی را که نسل سوم در آن می زیست را در نظر داشته باشند و ارزش های نسل های پیشین را تحمیل نکنند. از طرف دیگر نسل سوم نیز دربرنامه ریزی ها ئ آموزشی مشارکت جوید.

این شرایط زمانی میسر می شود که محدودیت دانش آموز را در نظام آموزشی بپذیریم. البته دانش آموزی در کانون توجّه آموزشی قرار گیرد که شایستگی چنین جایگاهی را داشته باشد، دیدگاه انتقادی داشته و با مسائل که مربوط خود می باشد آشنا باشد.

بنابراین مدرسه کتابخانه محور به کار برای نیاز دارد که بدون استفاده از کتابخانه نتواند چیزی را به معنای واقعی بیاموزند همچنین کتابخانه باید دانش آموزانی با ذهنی نقّاد پرورش دهد.

رابطه کتابخانه با معلمان:

معلم کسی است که چگونه داشتن را می آموزد. آنچه از معلمان انتظار می رود آ« است که به دانش آموزان تفهیم کنند معلم نیز مانند خود آنان ممکن است بسیاری چیزها را نداند و برای دانستن آن ناگریز باشد سراغ منابع مناسب برود و دانش آ»وزان باید این نکته را به عنوان یک اصل بپذیرند نه یک ضعف.    

معلمان باید توانایی هدایت دانش آموزان را برای بهتر دیدن ، بهترخواندن و بهتر اندوختن آنچه میخوانند و مشاهده میکنند داشته باشند. معلمی که وظیفه اصلی خود را هدایتگری در جهت دانش اندوزی و پاسخیابی برای پرسشهای متعدد و متنوع دانش آموزان بداند ، هرگز خود را محصور در درسنامه نمی بیند ، بلکه درسنامه را نیز مجموعه ای از طرح پرسش های و ارائه راه حلها مینماید که می توان پرسش های دیگر و راه حلهای دیگری را نیز آزمود.راه حلهایی که ممکن است از متن درسی برخیزد ، بلکه گستره وسیعتر مطالعاتی چنین فضایی را فراهم آورد.

هر معلم خودر را مسئول روشنگری مسیر معرفت اندوزی دانش آموز بداند ، بی تردید یار و همکار کتابدار مدرسه خواهد بود.

رابطه کتابخانه با کتابدارن:

یکی از حلقه های اصلی زنجیره ارتباط علمی میان معلم و دانش آموز کتابخانه است و کتابدار تسهیل کننده فرایند چنین ارتباطی است.معلم دانش آموز را برای یافتن پاسخ پرسش هایش به کتابخانه هدایت میکند و کتابدار میکوشد میان دانش آموز و منابعی که پاسخ پرسش های وی را بر دارد پیوند برقرار می سازد.

کتابدار میبایست از آنچه در برنامه های درسی میگذرد آگاه باشد و منابع مرتبط و مناسب را بیابد و در کتابخانه سامان دهد و این امر باید پیش از آغاز شدن برنامه های آموزشی انجام پذیرد.

کتابدار در روزآمدسازی اطلاعات و منابع ، سامان دهی آنها برای دستیابی آسان و فراهم آوردن فضای جذاب علمی و فرهنگی در کتابخانه مدرسه نقشی کلیدی دارد.

رابطه کتابخانه با مدیران:

مدیر مدرسه در واقع شرایط پیوند سه عنصر اصلی آموزشی یعنی دانش آموز ، معلم و کتابخانه را فراهم میسازد. مدیر مدرسه می بایست با سیاستگذاری و برنامه ریزی مستمر ، پیوسته نگران گسستن پیوند سه گانه مورد اشاره باشد و نظم را ناظر بر این مهم بداند که هر چیز در موضع درست خود قرار گیرد و رابطه میان عناصر متشکله نظام آموزشی مدرسه به گونه ای مفید و موثر برقرار گیرد.درک درست از مواضع عناصر آموزشی مدیر مدرسه را در جهت تحقق اهداف آموزشی والا معنی میبخشد.هرگاه مدیریت بخواهد تقش برقرای پیوند میان معلم ، دانش آموز و کتابخانه را به خوبی ایفا کند ، باید جریان پویا و پرشور داد و ستد علمی و فرهنگی میان این اضلاع مثلث را که از زیر بنای نظام آموزشی محسوب میشوند تسهیل و تسریع کند.


رابطه کتابخانه با والدین:

سپری کردن مدت زمانی به نسبت طولانی در منزل و در مقایسه با مدتی که دانش آموز در مدرسه می گذراند اهمیت ایجاد یک رابطه صمیمی و نزدیک را بین خانواده و کتابخانه گوشزد میکند.

گاه خانواده ها با تصور انکه پرداختن به منابع و کتب غیر درسی کاری بیهوده است از مطالعه اینگونه منابع که باعث افزایش اطلاعات و ... دانش آموز می شود جلوگیری می نماید زیرا آنها تنها کتابهای درسی و تکالیف ارائه شده را تجلی درس و مدرسه می دانند.

دعوت از خانواده ها برای آشنایی با این امکانات نه تنها به ارتقاء جایگاه کتابخانه می انجامد بلکه خود خانواده ها را نیز به استفاده ار این منابع ترغیب می کند.

 

رابطه کتابخانه با برنامه های آموزشی:

آماده کردن دانش آموز برای دریافتن مطالب آموزشی که برای ورود به دوران دیگر امری ضروری است برعهده نظام آموزش و پرورش است.

مهارت آموختن و چگونه آموختن زیربنای فراگیری بعدی است پس چگونگی آموختن آن امری بسیار مهم است زیرا دانش آموز پس از این تنها از دریچه این دیدگاهی که فراگرفته به آموختن مهارتها و طبقه بندی آنها در کنار هم می پردازد. هم کتابخانه و هم دانش آموز دارای خصیصه ای مشترک به نام دانش افزایی اند لذا باید با تبعیت از راهکارهای یکسان برای تبلور دانش آموز ، مورد بررسی قرار گیرند.

 

رابطه کتابخانه با برنامه نویس درسی

تفاوت میان علم و علم ورزی مبحث این بخش است.دانش آموز پیش از دریافت واقعیت ها نیاز به توانایی درک آنها را دارد یعنی نیاز به آموختن خلاقیت دارد. دانش آموزان دوست دارند خودشان رهبری کنند تنظیم کنند اندیشه کنند باور کنند اعتماد به نفس و انتقاد در خلاقیت را در خود بارور سازند و در مورد همه چیز داوری کنند و این همان اصول نظریه فراشناخت است و این کلاس درس است که باید در آن تمام این باورها به شناخت تبدیل شود.

 متون داستانی:

داستان ها بلند یا کوتاه از جمله متونی هستند که بسیاری از ارزش ها،دیدگاه ها و رویکردها را در قالبی غیر کلیشه ای و با بیانی معمولا اثر گذار عرضه می کنند.

ممکن است تصور شود که متون داستانی تنها در مقوله ئ متون سرگرمی و صرفا برای گذران اوقات فراغت قرار می گیرد،گاه این گونه جای دهی منابع با واقعیت موجود سازگار نیست مثل رمان سو و شون که ممکن است با رویکرد و با هدف یافتن عناصر ویژه ای که یک دانشجوی ادبیات مطالعه می کند تا خواننده ی عادی فرق داشته باشدو متون داستانی هم به عنوان مواد تقویت کننده ی درس یا دروس مربوط به ادبیات فارسی و با رویکردی علمی و پژوهشی و هم به عنوان سرگرمی مورد توجه قرار می گیرند.

این کار آشنا سازی با کتاب ها و متون داستانی بر عهده معلمان و کتابداران است. ارزش های سازنده و اثرگذار متون داستانی را اغلب معلمان می دانند. مطالعه داستان به عنوان تدبیری برای گریز از واقعیت،امروزه دیگر رویکردی واقع بینانه و مورد قبول نیست.

داستان قالبی از مجموعه قالب هایی است که تناسب موضوع،محتوا و مخاطبان پیش بینی شده سبب شده است توسط نویسنده انتخاب شود تا پیام یا پیام هایی را به خوانندگان انتقال دهد.

افسانه ها و اسطوره ها در مقوله متون تقویت کننده ی برنامه های درسی هویتی متفاوت با همان آثار در عرصه ی سرگرمی و گذران اوقات فراغت دارند.

افسانه ها بازتاب صادقانه آرزوها،باورها،آیین ها،دیدگاه ها و جهان بینی نسل هایی است که در دوره های مختلف تاریخی و با نیازهای متفاوت اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی می زیسته اند. افسانه ها و اسطوره ها بسیاری از آیین های کهن را جز از طریق خودشان نمی توان کشف کرد این گونه آثار گنجینه ای از شواهد مردم شناسی و جامعه شناسی تاریخی است.

 

داستان های علمی و تخیلی

به دلیل آنکه از قدرت های خیال پردازانه و در وسایل و ابزارها از یک سو و توانایی های خارق العاده و فوق تصویر معمول از سوی دیگر بهره می گیرند فریبندگی ویژه ای دارند و به 2 شکل می توان از آنها استفاده کرد:

1-پرورش خلاقیت ذهن:ذهن خلاق به دنیایی ورای دنیای واقعی سفر می کند. جبران ضعف ظاهری با استفاده از تدابیری که توانایی را تا حد غیر قابل تصوری ارتقا می بخشد گاه در پیام های این گونه داستان ها منعکس است.

2-آشنا ساختن با توانمندی فن آوری:فن آوری های امروز با به تصویر کشیدن داستان های علمی-تخیلی یا خلق فیلم هایی که از رسانه ها پخش می شود در محیطی بسیار محدود و با استفاده از شبیه سازی های عروسکی و با استفاده از رایانه در پردازش تصاویر به مخاطبان چنین جلوه می دهند که حیوانات غول پیکر در ماجرا شرکت دارند.

 

شعر

بلندپروازانه ترین عرصه ئ سیر و اندیشه و احساس را میتوان در شعر دید و شعر را می توان با نقاشی مقایسه کرد که شعر هنر کلامی و نقاشی هنر رنگ و طرح است. معلم و کتابدار باید به این موضوع پی ببرند که این کلمات و عبارات زیبا به خودی خود خنثی هستند و چگونگی به کار گیری و جای دهی آن ها در ترکیب های کلامی موثر است و منزلت و اعتبار می بخشد.

 

سرگذشت نامه ها

یعنی زندگی نامه هایی که خود افراد درباره حیات علمی و فرهنگی خویش نوشته اند. سرگذشت نامه های افراد گاه با یکدیگر اختلاف دارند یعنی ممکن است درباره رویدادها یا زمان برخی وقایع در مورد فردی خاص در آثار مختلف به گونه های متفاوت عمل کرده باشند.

کتابدار یا معلم هم می تواند با به بحث گذاشتن نقاط ضعف و قوت زندگی افراد از طریق خواندن و بررسی کردن سرگذشت نامه ها سبب شود که دانش آموزان بدانند که افراد سرشناس هم ممکن است مثل بقیه مردم عادی جامعه دچار ضعف ها و ناتوانایی ها باشند و اینکه از این نقاط قوت و مثبت الگو بگیریم.

 

سرگذشت نامه های جمعی

به تعدادی از زندگی نامه های افراد گفته می شود که معمولا به حوزه موضوعی یا جغرافیایی خاص محدود می شود مثل سرگذشت نامه های نویسندگان ایرانی و به غیر از اینها
دایرة المعارف ها هم هستند که در سرگذشت نامه های جمعی و دایرة المعارف ها اطلاعاتی کلی و اصلی در مورد افراد درج می شود و به زندگی آنها و توضیح تک تک آن ها نمی پردازد.

 

منابع کتابخانه مدرسه و نوع مواد

منابع کتابخانه ای را بر اساس موضوع آن،محمل آن و نوع استفاده ای که از آنها می کنند
تقسیم بندی می کنند:

1-مواد چاپی:برای آشنایی دانش آموزان با انواع کتاب لازم است که مجموعه ای از کتاب ها در کتابخانه وجود داشته باشد نه اینکه فقط بر روی یک موضوع تکیه شود مثل تاریخ-جغرافی-سرگرمی-ورزشی-علوم-مهندسی-مذهبی-ادبیات و ... و کتاب هایی که انتخاب می شوند باید از مرغوب ترین و بهترین جنس و نوع باشند و از نظر حجم هم می توان تعداد کتاب های مدرسه را با هشت تا ده کتاب برای هر دانش آموز آغاز کرد و هر سال هم برای هر 2 دانش آموز یک کتاب به مجموعه کتاب ها اضافه کنند و به هیچ وجه کتابدار نباید در مورد کتاب ها تعصب نشان بدهد و باید همیشه درحفظ تعادل باشد و میزان کتاب های داستان یک چهارم کتاب های غیر داستانی باشد و همچنین از مجلات و روزنامه های کثیرالانتشار هم استفاده شود.

2-مواد دیداری-شنیداری:برای بهره گیری از این گونه مواد یعنی دیدن،شنیدن و خواندن به وسایل خاصی نیاز است که باید کتابخانه ها به آن ها مجهز باشند. مثل پروژکتور اسلاید یا اسلاید نما پروژکتور اریک(برای نشان دادن اصل اثر)پروژکتور اورهه برای نمایش شفاف برگه،دستگاه تصویر،دستگاه تکثیر،ضبط صوت،رایانه،دیسک خوان و آزمایشگاه زبان که مطالب ضبط شده را از روی نوار می شنوند و با چگونگی تلفظ کلمات و بیان آنها آشنا
می شنوند و آن ها را اصلاح می کند.

در کل این مجموعه تحرک و پویایی خاصی به کتابخانه می بخشد و در چگونگی ارئه خدمات نقشی مفید و موثر دارد زیرا موجب پرورش مهارت ذهنی فرد می شود، زمینه مناسبی را برای انسجام فکری فراهم می کند.

میزان علاقه استفاده کننده را به موضوع ارائه شده افزایش می دهد. به دانش آموزان مهارت استفاده از منابع را می آموزد.

 

استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات

فن بهره برداری از اندیشه ی انسانی است،بهره برداری بهینه از اندیشه،سپردن امور
شناخته شده،تکراری و غیر خلاق به ماشین و آزادسازی اندیشه و مهارت انسانی جهت مکاشفه در ناشناخته هاست و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه و در نظام آموزش و پرورش محیط یادگیری-یاد دهی خواهد که افراد و دانش آموزان با خلاقیت ذهنی و منطقی سعی کنند تا با استفاده از این فناوری ها به اهداف و آرمان های خود برسند.

 

چندرسانه ای ها

اصطلاح چند رسانه ای ها به ترکیب رسانه های منفرد نظیر فیلم،ویدئو،موسیقس،کلام،عکس،پایگاه های اطلاعاتی و جز آن اطلاق می شود که از طریق فناوری رایانه به صورت محصولی واحد بر محملی رقومی ذخیره شده باشد و از کارکردهای نظام چند رسانه ای:1-خدمات مرجع:مثل دایرة المعارف ها،فرهنگ ها،منابع جغرافیایی،راهنماها و...

2-یادگیری به کمک نظام های چندرسانه ای:یعنی همراه کردن دیدن-شنیدن به همراه تحریک انگیزه یادگیری که این سه اگر با هم ترکیب شوند میزان یاد گیری نیز افزایش خواهد کرد.

3-استفاده از اینترنت:اینترنت یکی از وسایل جدید و مهم آموزشی است که در بیشتر مدارس سعی می شود از آن استفاده شود و با استفاده از اینترنت می توان به امکانات گسترده ای از منابع علمی دست یافت مثل آرشیو و پایگاه های دولتی و تخصصی،مجلات الکترونیکی پیوسته ،پایگاه های اطلاعاتی تجارتی و خدماتی ،راهنمای پژوهشگران و طرح های پژوهشی

4-نرم افزارهایی در زمینه آموزشی و سایر موضوع ها و در اینترنت منابع اطلاعاتی بی شماری وجود دارد و هر روز بر تعداد آن ها افزوده می شود.

 

2فرآیند اساسی برای سازماندهی کتابخانه ی مدارس حائز اهمیت است:1-فهرست نویسی
 2-رده بندی

فهرست نویسی:یعنی تشریح و انعکاس تمام مشخصات یک اثر(مثل کتاب و مجله و دیداری و شنیداری)به طوری که وقتی کسی آن را می خواهد بخواند هم از نظر موضوعی و محتوایی آن را بشناسد و از آثار دیگر تمایز دهد. فهرست نویسی بر روی برگه هایی به اندازه ی
5/7. 5/12cm انجام می شود که به آن فهرست برگه گفته می شود. ورودی این برگه اطلاعاتی مثل نام مولف یا پدید آورنده ی اثر،عنوان شماره ی ویرایش،نام مترجم،ویرایشگر،تصویرگر و نقاش،محل نشر و نیز موضوع و اجزائ دیگر کتاب روی این برگه درج می گردد.

رده بندی:عبارت است از نوعی سامان دهی اشیا و اندیشه ها،کتاب ها و یا سایر موادی است که از ویژگی های مشترک برخوردارند. ویژگی های مشترک یعنی اندازه،رنگ،نوع،شکل،محتوا یا سایر خصوصیات باشد. معمولا در کتابخانه ها برای نظم بیشتر و اینکه هر کتاب جای مشخص داشته باشد و کتاب های هم موضوع در یکجا قرار بگیرند آن ها را بر حسب موضوع رده بندی می کنند.

رده بندی وظیفه کتابدار است و 2 طریق رده بندی وجود دارد که یکی از آنها رده بندی دیویی است که کلیه رشته های دانش بشری به 10 قسمت جداگانه تقسیم می شود که برای آنها از
شماره ی 000 تا 999 در نظر گرفته می شود سپس برای شعب مختلف این رشته ها تقسیمات فرعی دهگانه ای نیز معین می شود مثلا 900تاریخ-950تاریخ آسیا و 955تاریخ ایران و بعد هر یک از این رشته ها به 10 شعبه تقسیم می شود مثلا 510 ریاضیات،520 ستاره شناسی و علوم وابسته به آن،530 فیزیک و بعد هر یک از این شعبات به رشته های جزیی تر تقسیم می شوند.

کلیات 000

010کتاب شناسی و فهرست ها

020علم کتابداری

030دایرة المعارف عمومی

 

خدمات عمومی و شیوه های ایجاد جاذبه

به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که رابطه بین جویندگان کتاب و کتابخانه را میسر می کند. این نوع خدمات،علاوه برآنکه موجب شناساندن کتابخانه می گردد و از این طریق تعداد اعضا و مراجعان به کتابخانه را افزایش می دهد.

مواد زیر در ارائه مطلوبتر این گونه خدمات در کتابخانه های آموزشگاهی می تواند سودمند باشد:

1)امانت کتاب2)خدمات مرجع3)تهیه راهنماها4)بازدیدها5)معرفی کتاب و دیگر...

 خدمات مرجع : کار مرجع پاسخ دادن به سوالاتی است برای کسانی که به کتابخانه مراجعه

می کنند و این اهمیت پاسخ گویی به پرسش های مرجع در کتابخانه آموزشگاهی بیش از سایر کتابخانه هاست زیرا از ابتدا منطق و روش درست جست و جو را به آنان می آموزند و آن ها را علاقه مند می کنند.

تهیه راهنماها : با نصب راهنما هایی در کتابخانه به طور غیر مستقیم طرز استفاده صحیح از کتابخانه و تقویت احساس خود یاری در دانش آموزان است.

بازدیدها : یکی از وظایف کتابخانه و اساسا نظام آموزشی، آموختن درست مشاهده کردن است. چون بسیاری از بازدید ها از مراکز تولیدی و فرهنگی حالت گردش و طواف دارد. به همین دلیل باید دارای سه مرحله برنامه ای باشد:

1- پیش از انجام بازدید 2- زمان بازدید 3- پس از بازدید

پیش از بازدید : اینکه دانش آموزان بدانند در چه محلی برای بازدید قرار است بروند و چه عناصر یا فعالیت هایی را مورد توجه قرار دهند.

در زمان بازدید : درباره عملکردها، تولید ها ، موجودی ها و اهداف آن مرکز کسب اطلاع شود.

پس از بازدید : دانش آموزان یافته ها و نوشته های خود را با منابع کتابخانه ای می سنجند.

معرفی کتاب : جلساتی است که در طی آن سعی می شود با معرفی کردن کتاب ها ایجاد علاقه و اشتیاق را در دانش آموزان بالاتر ببرند و معمولا کتاب هایی استفاده می کنند که با برنامه های درسی آنان هماهنگی داشته باشد و بعضی از اوقات هم از کتاب هایی با تصویر استفاده می کنند و تصاویر آنان را در سایز بزرگتری برای دانش آموزان به نمایش در می آورند.

 

اداره کتابخانه

مسایلی وجود دارد که در اداره کتابخانه آموزشگاهی باید رعایت شود عبارت است از: وسایل و تجهیزات، فضا ومعماری ، بودجه، پی گیری امور.

تجهیزات و وسایل کتابخانه ای از اهمیت بسیار زیادی حائز است و فراهم آوردن شرایط دستیابی آسان و سریع و راحت به منابع و کتاب ها و هم چنین وجود داشتن مجموعه ای از مواد و منابع شامل منابع دیداری-شنیداری ،تجهیزات ، رایانه ها و صفحات فشرده از جمله عناصر مهم در کتابخانه هاست و همچنین در کتابخانه ها به دلیل تاثیر روز افزون اطلاعات مبتنی بر تصویر سبب شده است که سواد بصری و احاطه بر رسانه های دیداری-شنیداری جز اهداف آموزشی و در اولویت قرا بگیرد و کامپیوتر هم به عنوان وسیله ای جدید امروزه در کتابخانه ها وجود دارد و طرز استفاده آن باید به دانش آموزان داده شود.

فضا و معماری: امروزه  معنای کتابخانه در قبل داشت کاملا متفاوت است و حتی معنی کتاب هم بسیار گسترده تر شده است یک عکس – نوار صوتی و ویدئویی – یک cd (لوح فشرده) و یک حلقه فیلم استریپ و حتی یک متن یا سایت اینترنتی نوعی کتاب تلقی می شود و امروزه بر خلاف گذشته کتاب خانه ها به یکی از ارکان اصلی آموزشی تبدیل شده اند یعنی کلاسها به طوری طراحی می شوند که دری به کتابخانه داشته باشند تا هم معلمان و هم دانش آموزان به تناسب بحث کلاس منابع مرتبط را در کتابخانه بیابند.

بودجه : هر کتابخانه مسئولیتی دارد که که وظایف مدیریتی مثل مسائل مالی و بودجه ، تهیه گزارش ، حفاظت و نگهداری از مجموعه ، مقررات و امانت ، عضویت و برنامه کار کتابخانه نیز باید توجه داشته باشد. مقدار بودجه هر کتابخانه فرق می کند و میزان دقیق و ثابتی را نمی توان گفت و کمک های موردی هم مقداری از بودجه آن ها را تشکیل می دهد. برنامه ریزی دقیقی هم برای این بودجه باید در نظر گرفته شود و تمامی هزینه ها و حساب ها و کل بودجه باید محاسبه شود و قسمت اعظم بودجه کتابخانه ها صرف خیریه مجموعه اولیه و سایر وسایل و تجهیزات خواهد شد . دوم آنکه مجموعه اولیه و اساسی کتابخانه قبلا خریداری شده و وسایل و تجهیزات اولیه نیز تهیه گردیده است. روشن است که در اینجا از بودجه تکمیلی استفاده خواهد شد .

پی گیری امور

اصل نظارت و مراقبت در فرآیند مدیریت کتابخانه بسیار مهم است که شامل رفع نارسایی ها و اصلاح رویدادهای اشتباه-شناخت نکته های مثبت و موثر و بررسی برآیند فعالیت ها و تطبیق آن با اهداف از پیش تعیین شده است و برای تحقق این امر باید علاوه بر برنامه ریزی دقیق و منسجم کار را نیز مرحله به مرحله انجام داد. مثل تهیه گزارش های آماری و بررسی مواد زیر باعث بهبود برنامه کتابخانه می باشد:

1) کتاب: میزان کتاب های موجود – گم شده – قدیمی و تعداد کتاب های مربوط به فیلم و اسلاید و ...

2)گردش کتاب و سایر موارد: دفعات امانت کتاب

3)مراجعان و استفاده کنندگان: میزان مراجعه در هر روز به کتابخانه

4)امور مالی: آمار تخصیص و تقسیم بندی بودجه

تدوین مقررات کتابخانه هم شامل مقررات امانت و عضویت و ساعات کار است که به شکل زیر توضیح داده می شود:

مقررات امانت کتاب: تعیین مدت امانت/تعداد کتاب هایی که هم زمان امانت داده می شود/

تصمیم گیری در مورد تعیین جریمه برای تاخیر در پس دادن کتاب ها

مقررات عضویت: استفاده از برگه عضویت برای اطلاع داشتن از مشخصات و تعداد مراجعان و تعداد کتاب های امانت گرفته شده.

مقررات ساعات کار کتابخانه: باید به گونه ای باشد که با برنامه کلاس های درسی هماهنگ باشد یعنی در یک مدرسه نیم ساعت قبل از شروع کلاس ها و یک ساعت بعد از اتمام کلاس ها است و در خصوص روزهای تعطیل هم باز یا بسته بودن آن بستگی به مقررات و امکانات مدرسه دارد.

بیانیه مشترک ناهید و یونسکو درباره کتابخانه آموزشگاهی

کتابخانه آموزشگاهی قدرت تخیل دانش آموزان را بالا می برد و آنان را برای زندگی آماده
می کند و اطلاعات لازم را برای موفقیت جامعه فراهم می کند .

قوانین بودجه و شبکه: باید برای تربیت کارکنان،تهیه منابع،فن آوری ها و تجهیزات خود از بودجه لازم برخوردار باشند و از معافیات مالی برخوردار گردند.

اهداف کتابخانه آموزشگاهی

موارد زیر هسته اصلی کتابخانه آموزشگاهی را تشکیل می دهد و از موارد ضروری برای توسعه و ارتقا سواد آموزی، سواد اطلاعاتی ، آموزش، یادگیری و فرهنگ است.

حمایت و تقویت اهداف آموزشی/توسعه و استمرار عادت مطالعه/فراهم کردن شرایط دستیابی به منابع محلی،استانی و ملی و جهانی/برنامه ریزی برای فعالیت هایی که موجب ارتقا آگاهی های فرهنگی و اجتماعی می شود/حمایت از دانش آموزان در فراگیری و استفاده از اطلاعات/کار با دانش آموزان،مدیران و معلمان

مدیریت

کتابخانه ها باید طبق استانداردهای حرفه ای سازمان دهی شوند و باید در جهت ارتقا برنامه های درسی باشند و اهداف و الویت ها را نیز در نظر بگیرند و با توجه به ویژگی های محلی ارائه شود. و همچنین با معلمان، مدیران ، خانواده ها و کتابخانه ها ارتباط داشته باشند.

نیروی انسانی

منظور، کتابدار کتابخانه است که باید شایستگی حرفه ای داشته باشد و مسئولیت برنامه ریزی کردن در کتابخانه را بر عهده دارد. نقش کتابدار ممکن است در جاهای مختلف به دلیل تفاوت میزان بودجه، چگونگی برنامه ها و روشهای تدریس فرق کند ولی در کل آشنایی با حوزه هایی مثل چگونگی ارائه خدمات موثر، منابع، مدیریت اطلاعات، و روش های تدریس است.

استانداردهای کتابخانه ی آموزشگاهی

باید دستورالعمل انعطاف پذیری برای ارزیابی برای کتابخانه ها وجود داشته باشد و این بررسی وارزیابی بر عهده مسئولان محلی، استانی و ملی است که تحت هدایت شورای عالی آموزش و پرورش ، منابع و خدمات مناسب را در اختیار دانش آموزان قرار دهد که اگر این کار به صورت درست و مستمرصورت گیرد عدالت برای تمام دانش آموزان برقرار خواهد شد و حق استفاده از منابع و کتاب ها برای همه آنها یکسان خواهد شد.

استانداردهای کمی

هر جامعه ای برای خودش باید استانداردهای مخصوص خودش را داشته باشد چون سطح درآمد سرانه متفاوت است. و برای ایجاد شرایط دستیابی به منابع کتابخانه ها را بر حسب شرایط زیر ساختی به 3 دسته تقسیم می کنند سطح اول و دوم و سوم. مثلا" در کتاب : ابتدا باید 2000 تا 3000 عنوان کتاب به صورت پایه وجود داشته باشد . در سطوح دوم به 3000 تا 4000 و در سطوح سوم به 6000 تا 10000 عنوان و بیشتر برسد و یا تعداد مجلات را در سطح اول باید 5/0 درصد سهم مواد آموزشی به ازاء هر دانش آموز و در سطح دوم 1 درصد و در سطح سوم به اندازه کافی وجود داشته باشد.

سازماندهی

یعنی فهرست نویسی و رده بندی کردن تا معلمان و دانش آموزان بتوانند منابع و موارد مورد نیاز خود را به راحتی جست و جو کنند که ممکن است به شکل دستی-ماشینی یا CD باشد.

خدمات متمرکز کتابخانه ای

اگر مدارس کوچک و کتابخانه های کوچک بتوانند از طریق مرکزی-منطقهای حمایت شوند به امکانات بهتر وبیشتری دست خواهند یافت که ممکن است این تمرکز به صورت واحدی از آموزش و پرورش و یا چند منطقه ای از طریق مشارکت مناطق نزدیک باشد. فعالیت وخدماتی که می توان در آنها انجام داد:

1)انجام اموری از قبیل تهیه مجموعه،سازماندهی و آماده سازی آن ها برای امانت و استفاده

2)تهیه و دسترس پذیر کردن مواد ویژه و گران قیمت

3)ایجاد مجموعه ای متمرکز از کلیه منابع و مواد آموزشی برای امانت دادن آن ها به مدارسی که مجموعه آن ها کامل نیست.

4)ایجاد مرکزی با فضا و تجهیزات مناسب برای تولید و توزیع مواد اصیل آموزشی

5)شکل گیری مجموعه ای نمونه از کلیه منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموزان منابع تخصصی برای معلمان و ابزارهای فنی برای کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی و غیره.

نیروی انسانی

که شامل کتابدار و دستیار است.

کتابدار:در سطح اول یک کتابدار تمام وقت برای 400-500 دانش آموز در سطح دوم یک کتابدار تمام وقت برای 300-400 دانش آموز و در سطح سوم یک کتابدار برای 300 نفر.

دستیار:در سطح اول یک دستیار فنی به ازا 600 دانش آموز و در سطح بعد هم به همین شکل است.

فضا

کتابخانه مدرسه باید کار خود را از همان فضای واقعی موجود آغاز کند که سه سطح دارد. در سطح اول باید بتوان اتاقی را یافت که بتواند حداقل دانش آموزان یک کلاس یا مجموعه پایه کتابخانه را در خود جای دهد. در سطح دوم علاوه بر اتاقی یا مکانی برای منابع و کتاب ها فضایی هم برای مطالعه در نظر گرفته می شود و موارد زیر باید در آن وجود داشته باشد:

1)اتاق کار کتابدار 2)اتاق کارهای فنب 3)محل نگه داری مجلات 4)محلی برای بازبینی و باز شنوایی 5)اتاق یا فضای گردهمایی. در سطح سوم توجهی ویژه به نیازهای معلمان ضروری است و هم باید در فضای کتابخانه رعایت شود هم در کلاس درس و در این سطح امکاناتی مثل راه اندازی دستگاه هایی چون تلویزیون مدار بسته،دستگاه ویدئو،ارتباط رایانه ای و مانند آن وجود دارد و در مورد فضاهای کتابخانه توصیه های زیر را انجمن کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی ارائه داده است:

1- فضای مطالعه منابع: فضای مناسب برای میز امانت و تجهیزات و برگه وجود داشته باشد. بین قفسه ها برای سهولت عبور و مرور 5/1M فاصله باشد. بخش های مختلف با قفسه های ویژه باید برای منابع مرجع و مجلات در نظر گرفته شود و فضای مطالعه برای 100 یا کمتر یک اتاق کافی است و اگر تعداد بیشتر بود باید فضای مطالعه هم بیشتر شود.

2- فضای دیداری-شنیداری: یکی از کارکردهای مهم کتابخانه ها فضای دیداری- شنیداری برای معلمان و دانش آموزان است.

تالار کنفرانس برای برخی تجهیزات دیداری- شنیداری از قبیل ویدئو پروژکتور و Power point ممکن است مناسب باشد و برخی تجهیزات از قبیل پروژکتور-اسلاید-اورهه و دستگاه میکرو فیلم خوان و مانند آن و تعیین این فضای شنیداری-دیداری و تجهیزات به امکاناتی مثل ساختمان مدرسه. تعداد دانش آموزان و نیز سیاست تمرکز یا عدم تمرکز خدمات کتابخانه ای در منطقه آموزش و پرورش است و باید این امکانات به سهولت قابل دسترس باشند.

3-فضای محل گردهمایی: بستگی به تعداد دانش آموزان دارد و از یک تا چند اتاق بسته به تعداد دانش آموزان متغیر است و باید دارای شرایط زیر باشد:

☻ نزدیک یا مجاور اتاق قرائت باشد.

☻ هر اتاق حداقل وسعتی به اندازه 36متر مربع داشته باشد.

☻ به امکانات ضد صدا مجهز باشد.

☻ تجهیزات لازم دیداری و شنیداری در آن تعبیر شده باشد.

4- فضای اداری: کتابخانه ها می بایست دارای فضای کافی برای فعالیت های فنی،نگهداری متون ابزاری و برخی وسایل و تجهیزات باشد.


سایز فضای کتابخانه ها مخصوصا آن هایی که 500 دانش آموز یا بیشتر دارند این فضاها توصیه می شود:

☺اتاق یا فضایی فقط مخصوص مجلات،کتاب ها و راهنماها و غیره برای معلمان

☺اتاقی برای رایانه ها،تجهیزات مربوط به مواد دیداری- شنیداری و اتاقی برای نشریات جاری/بخش مطالعه غیر رسمی

5- نور و انعکاس صدا: کتابخانه باید نور طبیعی و مصنوعی داشته باشد. تجهیزات گرما و سرما و وسایل ایمنی هم باید داشته باشد کف کتابخانه با کف پوش هایی پوشیده شود که سر و صدا منعکس نشود و هم چنین سقف با اکوستیک پوشیده شود تا صدا منعکس نشود و باید بخش های فنی و اداری به تلفن مجهز باشند و حداقل یک خط اینتر نت هم باید وجود داشته باشد. برای پنجره ها هم پرده یا سایه بانی به تناسب چگونگی نور و شرایط تزیین داخلی در نظر گرفته شود.

6- تجهیزات: عمده ترین تجهیزات کتابخانه های مدرسه شامل قفسه،میزو صندلی،تجهیزات دیداری- شنیداری و امکانات دیگر است.

قفسه

استاندارد قفسه ها از چوب سخت و بدون در پوش است و نیم قفسه هایی که زیر پنجره ها قرار می گیرد بهتر است دارای طبقات شیب دار باشند تا بتوان از آنها برای قرار دادن شماره های جدید مجلات یا کتاب های تصویر دار استفاده کرد .

ویژگی های قفسه به این گونه است: عرض قفسه:cm90/عمق استاندارد:cm25-20/فاصله
طبقه ها: cm40-32.

میز و صندلی

صندلی هایی که محل نشستن آن ها اندکی گودتر و پشتی آن ها کمی خمیده باشد مناسب تر است و در مورد میزمطالعه باید به ازا هر نفر cm75 در نظر گرفته شود.

تجهیزات دیداری و شنیداری

این تجهیزات شامل 1- تجهیزاتی برای نگه داری انواع مواد دیداری- شنیداری ضروری است2- حداقل ضرورت های این گونه تجهیزات به این قرار است:

-پروژکتور فیلم استریپ: حداقل یک دستگاه برای ساختمان

-پروژکتور اوپک:یک دستگاه برای ساختمان

-دستگاه ضبط صوت:حداقل یک دستگاه برای ساختمان

-پروژکتور اورهه: یک دستگاه به ازای دو کلاس /تلویزیون: یک دستگاه به ازای 5 کلاس/ رایانه/power point/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاصل سخن

☻در کتابخانه ها فضای اندک و محدودی وجود دارد بنابراین باید از این شرایط به نحو احسن استفاده کرد و کتاب هایی را در کتابخانه که با اهمیت باشند و ارزش زیادی داشته باشند.

☻تناسب میان محتوا،رسانه و مخاطب را باید در انتخاب نوع مواد و منابع مورد توجه جدی قرار داد.

☻هدف کتابخانه آموزشگاهی پشتیبانی از برنامه های درسی،فراهم آوردن شرایط ارتقا فردی و تامین شرایط کسب لذت از مطالعه و مراجعه به کتابخانه است.

☻تجهیزات لازم در کتابخانه ها باید برای ارتباط با منابع و مواد فراهم باشد و همپایی با دانش آموزان دشوار خوان در کتابخانه میسر گردد.

☻سهل ترین و کوتاه ترین راه برای دسترسی دانش آموزان با منابع و کتابخانه به وجود آوریم.

☻محیط کتابخانه سرد و بی روح نباشد و آکنده از شور و هیجان باشد.

☻کتابخانه قلب و مغز مدرسه است. مغز به دلیل اینکه دامنه دانش و معرفت مدرسه در کتابخانه انعکاس می یابد. مدرسه بودن کتابخانه دارای مغزی کوچک و دانشی محدود و بسته است. قلب است به دلیل اینکه شرایط بالیدن هنر و ذوق و نوآوری دانش آموزان را به عنوان افرادی مستعد فراهم می آورد.

☻دعوت کردن از مولفان،مترجمان و هنرمندان در مدارس.

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ آبان۱۳۸۸ساعت 1:26  توسط پگاه نوبان  |